O mapie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego tworzy „Literacką Mapę Województwa Łódzkiego” dostępną w Internecie.

Na interaktywnej mapie województwa łódzkiego prezentowane są ślady obecności i działalności pisarzy, poetów, dramaturgów: miejsca, w których mieszkali, tworzyli swe dzieła, w których wypoczywali bądź odwiedzali.

Ponadto mapa przedstawiała pomniki, tablice pamięci i inne zabytki kultury związane z twórcami, a także ulice, place, parki, instytucje czy wydarzenia kulturalne nazwane ich imieniem.

„Literackia Mapa Województwa Łódzkiego” ukazuje także miejsca siedzib muzeów literackich, izb pamięci, działalności grup i stowarzyszeń literackich.

Celem projektu jest ukazanie ciekawych miejsc, obiektów, a także instytucji i organizacji literackich działających na terenie województwa łódzkiego.

Dzięki naszej mapie powstaną szlaki prowadzące śladami znanych pisarzy i poetów. Ukazane zostaną miejscowości, w których tętni życie literackie.

Zapraszamy do udziału w projekcie i współtworzenia mapy.

Prosimy o uzupełnienie przygotowanych ankiet i przesłanie ich na adres mailowy region@wbp.lodz.pl lub na adres Biblioteki.

Ankiety: